Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Sự Kiện Rằm Trung Thu

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 12/09/2020
 • Kết thúc: 08/10/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ + Cây Tứ Linh 100 Nhân Bánh
Hạt Giống 100 Bột Mì
Bát Nhã Lớn 150 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 100 Nhân Bánh + 100 Bột Mì + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm
Vượt qua ải Thái Hư 100 Nhân Bánh + 100 Bột Mì + 150 Nhân Bánh Thập Cẩm

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Bột Mì

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Nhân Bánh

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Nhân Bánh Thập Cẩm

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Bánh Trung Thu Thường

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 08/10/2020 sẽ không thể sử dụng.
 

Bánh Trung Thu Đặc Biệt

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 2000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 08/10/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại Cẩm Năng Sự Kiện
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 2000 Kỷ Yếu và Lưu Bút
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 08/10/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Bột Mì)x20 + (Nhân Bánh)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Bánh Trung Thu Thường
(Bột Mì)x20 + (Nhân Bánh)x20 + (Tiêu Dao Ngọc)x6 Bánh Trung Thu Đặc Biệt
(Bánh Trung Thu Thường)x1 + (Nhân Bánh Thập Cẩm)x50 + 3 vàng Bánh Trung Thu Thập Cẩm
(Bánh Trung Thu Đặc Biệt)x1 + (Nhân Bánh Thập Cẩm)x50 + 3 vàng Bánh Trung Thu Thập Cẩm

 

Phần thưởng sử dụng tối đa 2000 cái

 

Công thức Nhận được
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thường

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.000.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Đặc Biệt

Tùy chọn 1 trong 3 vật phẩm :

 • 1.000.000.000 kinh nghiệm
 • 10.000 điểm Danh Vọng
 • 10.000 điểm Sư môn
Sử dụng 2000 Bánh Trung Thu Thập Cẩm ➡️3 Đại Định Hồn(30 ngày)
➡️16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
➡️1 Thiên Môn Kim Lệnh