Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Scroll Top

Phần Thưởng Hỗ Trợ Tân Thủ và Thăng Cấp

═════***Hỗ trợ tân thủ***════

⫸- Hỗ trợ tân thủ chuyển sinh 7 cấp 90

⫸- 3000 điểm danh vọng

⫸- 4000 điểm sư môn

⫸- 50000 công trạng

⫸- 1 bộ trang bị long đằng tứ hải, phụng vũ cửu thiên

⫸- 2 Mật tịch môn phái 70

⫸- 1 Thần Hành Bảo Điển

⫸- Ngẫu nhiên ngựa 100

═════***Thưởng thăng cấp***════

Nhận_thưởng theo cấp (Lệnh Bài Tân Thủ):

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 91 : Bộ HẠO NGUYỆT(Áo + Quần + Nón) + Nhận 50 mảnh thiên thạch + 50 thiên thạch  + cặp đông phương long châu

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 92 : 2 Mật tịch x20 theo hệ phái + ngẫu nhiên 1 YQ cao cấp

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 93 : Nhận mật tịch trấn phái theo hệ phái

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 94 : Nhận 3 thiên thạch linh thạch + bộ tàng kiếm 8x

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 95 : Nhận 3 định hồn thiên thạch

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 96 : Nhận vũ khí DIỆU DƯƠNG + 1 thiên cang lệnh

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 97 : Nhận 2 thiên cang lệnh

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 98 : Nhận được lăng ba vi bộ thường

✨Thưởng chuyển sinh 7 cấp 99 : Nhận 3 thiên môn kim lệnh